Ringer i Vannet - RIV

Ringer i Vannet er et samarbeid der arbeid og inkluderingsbedrifter bistår NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Samarbeidet viser svært gode resultater over hele landet og sparer arbeidsgivere for både tid og penger. OrbitArena finner den rette kandidaten til jobben og sammen gir vi en som står utenfor arbeidslivet mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

RIV-ordningen

  • gjør en grundig kartlegging av bedriften
  • tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft
  • gir tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse
  • åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar
  • har målsetting om fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.
Her kan du lese mer om hvordan du kan bli RIV-bedrift og få gode jobbmatcher gjennom RIV.