Side 1 av 2
 
 
 
Side 2 av 2
 

Oppfølging sykmeldte

For hvem

OrbitArena Kompetanse kan bistå arbeidsgivere med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Oppfølgingsarbeidet innebærer bl.a. ansvar for å lage en oppfølgingsplan og innkalle til dialogmøte.

Målsetting

Målet er å redusere og korte ned sykefravær. Med tidlig oppfølging er det mindre sjanse for unødig langvarig sykefravær.

Loven krever at den sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker, med mindre tungtveiende medisinske grunner hindrer aktivitet.

NAV har flere tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for sykmeldte arbeidstakere.
Ønsker du mer informasjon om hvordan OrbitArena kan bistå med oppfølging av sykmeldte, ta kontakt på tlf. 63 94 11 00 eller post@obitarena.no