Arbeidspraksis

Tiltaksdeltakere i OrbitArena har som målsetting å komme i fast, lønnet arbeid. Et viktig steg på veien er arbeidspraksis hos en arbeidsgiver som har oppgaver som passer eller som kan læres og mestres over tid. Hver enkelt praksis avtales med tanke på varighet, arbeidstid, oppgaver og forventninger.

En jobbkonsulent fra OrbitArena følger både arbeidsgiver og arbeidstaker tett i praksisperioden. Ønsker du å ta imot kandidater til arbeidspraksis, ta gjerne kontakt med oss, tlf. 63 94 11 00.