Ekspertbistand er en tjeneste som finner løsninger på vanskelige sykefraværsaker.

Eksperten er en jobbkonsulent fra OrbitArena som gir bistand på arbeidsplassen, og foreslår tiltak slik at arbeidstaker kan utføre nåværende oppgaver eller annet arbeid for samme arbeidsgiver.

Innholdet i ekspertbistand kan omfatte blant annet:
– Kartlegging og avklaring av situasjon
– Forhold på arbeidsplassen
– Endringsmuligheter
– Karriereveiledning
– Opplæring
– Praktisk arbeidsutprøving

Arbeidsgivere kan søke Nav Arbeidslivssenter om tilskudd til ekspertbistand for å håndtere saker der ansatte har lange eller gjentagende sykefravær.
Tilbudet omfatter nå alle bransjer og virksomheter.

Du finner mer informasjon om Ekspertbistand på nav.no. Her finner du søknad om ekspertbistand.

Aktuelt for deg?
Ta kontakt med jobbkonsulent Lars Erik Brenna på telefon 482 37 960 | 63 94 11 00
eller lb@orbitarena.no / post@orbitarena.no