Mange godt etablerte nettbaserte læringsarenaer gir sammen med våre egne kurs og veildning et godt tilbud til deltakere.

De siste to ukene i denne «annerledestiden» har utfordret oss til å jobbe og å tenke på helt andre måter i veiledning. Fra hjemmekontor og turnusoppmøte på kontoret, har vi utviklet digitale undervisningsopplegg og kurs, og ivaretar hver enkelt arbeidssøker på best mulig måte. Her kommer også alle gode muligheter i «Karriereverktøy» til nytte, sammen med Migranorsk og andre gode verktøy. Alle våre veiledere er tilgjengelig, og vi møtes gjerne på Teams eller andre kanaler.