System på Systemair

For et år siden fikk Ketil fast jobb og selvtilliten tilbake. Samtidig fikk Svein Erik på Systemair en lojal «altmuligmann» og orden på lager og uteområder.

Før ansettelse hadde Ketil Ulvær arbeidspraksis i Systemair. Da fikk han fikk opplæring og tid til å bli kjent. Det er ikke alltid at arbeidspraksis blir ansettelse, men også det aller første samarbeidet mellom OrbitArena - den gang Eidsvoll Industri - og Systemair i 2007, førte til ansettelse av Roy Arne Hansen som fortsatt stortrives i virksomheten Dal.
- For folk blir gjerne i Systemair, sier Svein Erik Johansen som er logistikk- og produksjonssjef på 25. året.
Ketil Ulvær gleder seg til hver dag på jobben.
Ketil Ulvær gleder seg til hver dag på jobben.
Roy Arne Hansen  trives fremdeles etter 12 år i Systemair.
Roy Arne Hansen trives fremdeles etter 12 år i Systemair.
Svein Erik Johansen viser inkluderingsvilje gjennom mange år.
Svein Erik Johansen viser inkluderingsvilje gjennom mange år.


Lærte å jobbe
Ketil Ulvær fra Maura gikk 5 år arbeidsledig etter at virksomheten han jobbet i gikk konkurs. I samme perioden ble han utsatt for en ulykke og skadet ryggen. Dette var en tung periode for Ketil som mistet mye av trua på seg selv allerede i barndommen da han ble sendt bort på spesialskole. Der fungerte det ikke bra, men trøsten kom da han ble med far på fiske og lærte seg å jobbe. I mange år var han på lager i Oslo, men da han trengte ny jobb, var det ikke så mange tilbud til en ufaglært, godt voksen mann.

Arbeidspraksis virker
Ketil begynte i tiltak i OrbitArena i 2014 og kom til Systemair på arbeidsutprøving våren 2018. I juli 2019 har han vært ansatt et år og kan fortelle om færre helseplager og bedre humør. Han synes det er deilig å stå opp og trives med å komme på jobben. Helseproblemene er borte med vekslende oppgaver og varierte dager, og ikke minst. Økonomien er på stell igjen.
- Jeg har mye å takke Systemair for. Sven Erik er en kjempefin sjef, sier Ketil Ulvær.

God arbeidsinkludering
Som arbeidsinkluderingsbedrift er OrbitArena avhengig av et godt samarbeid med bedrifter som kan tilby arbeidspraksis og jobb. Ventilasjonsleverandøren Systemair i Eidsvoll har vist seg som en god aktør i så måte. De er også en «Ringer i vannet bedrift» . Det vil si at de som medlemsbedrift i NHO samarbeider med arbeidsinkluderingsbedrifter om å rekruttere personer som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet.

For Svein Erik Johansen er det helt uproblematisk å gi ny mulighet til arbeidstakere som ikke har fullført utdanning, har hull i cv eller andre utforinger.
-Vi vurderer hvilke arbeidsoppgaver vi har, hvor den enkelte kan hvordan passe inn og selvfølgelig også hvilken verdiskapning de bidrar med for bedriften. Systemair har gitt mange personer mulighet for arbeidspraksis og samtidig gitt jobbtilbud til flere som har kommet inn denne veien. Det er arbeidsinkludering i praksis.