System på Systemair

For et år
siden fikk Ketil fast jobb og selvtilliten tilbake. Samtidig fikk
Svein Erik på Systemair en lojal «altmuligmann» og orden på lager
og uteområder.

Før
ansettelse hadde Ketil Ulvær arbeidspraksis i Systemair. Da fikk
han fikk opplæring og tid til å bli kjent. Det er ikke alltid at
arbeidspraksis blir ansettelse, men også det aller første
samarbeidet mellom OrbitArena – den gang Eidsvoll Industri – og
Systemair i 2007, førte til ansettelse av Roy Arne Hansen som
fortsatt stortrives i virksomheten Dal.
– For folk
blir gjerne i Systemair, sier Svein Erik Johansen som er logistikk-
og produksjonssjef på 25. året.

Lærte å jobbe
Ketil Ulvær fra Maura gikk 5 år arbeidsledig etter at
virksomheten han jobbet i gikk konkurs. I samme perioden ble han
utsatt for en ulykke og skadet ryggen. Dette var en tung periode
for Ketil som mistet mye av trua på seg selv allerede i barndommen
da han ble sendt bort på spesialskole. Der fungerte det ikke bra,
men trøsten kom da han ble med far på fiske og lærte seg å jobbe. I
mange år var han på lager i Oslo, men da han trengte ny jobb, var
det ikke så mange tilbud til en ufaglært, godt voksen mann.

Arbeidspraksis virker
Ketil begynte i tiltak i OrbitArena i 2014 og kom til
Systemair på arbeidsutprøving våren 2018. I juli 2019 har han vært
ansatt et år og kan fortelle om færre helseplager og bedre humør.
Han synes det er deilig å stå opp og trives med å komme på jobben.
Helseproblemene er borte med vekslende oppgaver og varierte dager,
og ikke minst. Økonomien er på stell igjen.
– Jeg har mye å takke Systemair for. Sven Erik er en kjempefin
sjef, sier Ketil Ulvær.
God arbeidsinkludering
Som arbeidsinkluderingsbedrift er OrbitArena avhengig av et
godt samarbeid med bedrifter som kan tilby arbeidspraksis og jobb.
Ventilasjonsleverandøren Systemair i Eidsvoll har vist seg som en
god aktør i så måte. De er også en «Ringer i vannet bedrift» . Det
vil si at de som medlemsbedrift i NHO samarbeider med
arbeidsinkluderingsbedrifter om å rekruttere personer som av ulike
grunner har falt utenfor arbeidslivet.
For Svein Erik Johansen er det helt uproblematisk å gi ny
mulighet til arbeidstakere som ikke har fullført utdanning, har
hull i cv eller andre utforinger.
-Vi vurderer hvilke arbeidsoppgaver vi har, hvor den enkelte
kan hvordan passe inn og selvfølgelig også hvilken verdiskapning de
bidrar med for bedriften. Systemair har gitt mange personer
mulighet for arbeidspraksis og samtidig gitt jobbtilbud til flere
som har kommet inn denne veien. Det er arbeidsinkludering i
praksis.