Entusiastisk og engasjert kollega søkes til fast
100 % stilling som jobbkonsulent
OrbitArena er en arbeidsinkluderingsbedrift som gir
mennesker muligheter i arbeidslivet gjennom oppfølging av den
enkelte. Bedriften samarbeider med Nav og arbeidsgivere i offentlig
og privat sektor, og har bred kompetanse innen bl.a. helse- og
sosialfag, veiledning, salg, kommunikasjon, rekruttering og
tilrettelegging i forbindelse med arbeids- og helseutfordringer i
arbeidslivet. OrbitArena har ca. 40 ansatte og eies av kommunene
Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal, Akershus fylkeskommune
og næringslivet, og har en omsetning på rundt 60 millioner
kroner.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå innen
arbeid med mennesker og/eller salg
• Kompetanse innen coaching og veiledning
• Erfaring fra arbeid med ungdom, minoritetsspråklige og/eller
personer med helsemessige/sosiale utfordringer
• Erfaring og dokumenterte resultater innen salgs- og
rekrutteringsarbeid
• God kunnskap om arbeidsmarkedet, arbeidsinkludering og
tilretteleggingsmuligheter
• Gode norskkunnskaper, og god muntlig og skriftlig
fremstillingsevne
• Gode IT-kunnskaper
• Førerkort kl. B, må disponere bil i arbeidet
• Plettfri vandel
• Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell
kompetanse

Personlige egenskaper:
• Du har godt humør, er utadvendt, reflektert og
ansvarsbevisst
• Du har evnen til å skape tillit og motivasjon, og finner
løsninger sammen med den enkelte
• Du er selvstendig og jobber strukturert mot gitte mål, og
trives også med å jobbe i team
• Du trives med høyt aktivitetsnivå, håndterer flere
prosjekter samtidig
Arbeidsområder:
• Veiledning, kartlegging og oppfølging av mennesker som har
utfordringer i forhold til til arbeidslivet
• Oppsøkende salgs- og informasjonsarbeid mot oppdrags- og
arbeidsgivere
• Samarbeid med arbeidsgivere for oppfølging, tilrettelegging,
arbeidstrening og rekruttering
• Skriftlig dokumentasjon og rapportering
• Undervisning i mindre grupper
Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Fleksibel arbeidstid
• Gode pensjonsordninger
• Et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø.
• Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 01.10.19.
For spørsmål om stillingen ta kontakt på telefon 63 94 11 00,
Elin Nystad eller Ingvild Hjelmseth.
CV og kort søknad sendes post@orbitarena.no