Produksjonsarbeider

OrbitArena har i 50 år vært en stor aktør innen arbeidsinkludering og attføring. Vi får oppdrag fra Nav og samarbeider med næringslivet om arbeidspraksis, rekruttering og bistand til sykefraværsoppfølging. OrbitArena har som målsetting at alle skal finne en jobb de mestrer og trives med. Vi bidrar til at de som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb, og at de som kan falle ut av arbeidslivet, beholder jobben. OrbitArena er medlem i Arbeid & Inkludering i NHO Service og er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap med ca. 40 fast ansatte.


Vi søker nå etter produksjonsarbeider med teknisk kompetanse til vår bokplastavdeling. Plastingen er delvis automatisert med avanserte maskiner som tilpasser omslaget til hver enkelt bok.

Arbeidsoppgaver er i hovedsak å kjøre bokplastmaskiner, samt å foreta enkelt vedlikehold av maskinene.
Vi ønsker at du
  • trives med produksjonsarbeid
  • har teknisk kompetanse
  • er trygg på enkel databruk
  • har gode samarbeidsevner
  • kan jobbe effektivt og strukturert
  • har gode norskkunnskaper og behersker engelsk muntlig
  • har førerkort og truckførerbevis
Arbeidssted er per i dag Råholt i Eidsvoll, men fra medio 2020 er hele OrbitArena samlet i nye lokaler på Jessheim.

Vi tilbyr en forutsigbar og trygg jobb i en veldrevet arbeidsinkluderingsbedrift med godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger.
Pensjons- og forsikringsordning. Lønn etter avtale.

For mer informasjon eller spørsmål kontakt Jan Atle Holtet - jah@orbitarena.no - tlf. 920 15 776

Søknad med cv sendes til post@orbitarena.no eller OrbitArena, postboks 73, 2051 Jessheim.
Søknaden merkes «Produksjonsarbeider». Søknadsfrist 28. september.