OrbitArena Eiendomsservice

OrbitArena Eiendomsservice utfører tjenester for bedrifter, privatpersoner og borettslag.

Du kan kontakte oss for en enkelt tjeneste eller faste oppdrag.

Vi kan tilby
• gressklipping og annet hagearbeid
• snømåking og strøing/salting
• rengjøring av tak/takrenner/avløp og fasadevask før maling
• mindre maleoppdrag som garasje, vinduer eller dører
• andre oppdrag du har behov for

Ta kontakt med Bjørn Stenrud, tlf. 941 39 192 / 63 94 11 00 eller bas@orbitarena.no for gratis befaring.