OrbitArena Eiendomsservice

Årets første - 8. oktober
Årets første - 8. oktober
Vær forberedt på mer...
Vær forberedt på mer...

OrbitArena Eiendomsservice utfører tjenester for bedrifter, privatpersoner og borettslag.
Du kan kontakte oss for en enkelt tjeneste eller faste oppdrag.

Vi kan tilby
• gressklipping og annet hagearbeid
• snømåking og strøing/salting
• rengjøring av tak/takrenner/avløp og fasadevask før maling
• mindre maleoppdrag som garasje, vinduer eller dører
• andre oppdrag du har behov for

Ta kontakt med Bjørn Stenrud, tlf. 941 39 192 / 63 94 11 00 eller bas@orbitarena.no for gratis befaring.