Mange i jobb

OrbitArena bistår jobbsøkere som har behov for profesjonell
hjelp til å komme i arbeid. Over halvparten har i løpet av 2018
kommet i jobb eller i gang med et utdanningsløp.

FAKTA
71 personer har avsluttet AFT (Arbeidsforberedende tiltak) i
løpet av 2018.
Alder og kjønn
Gjennomsnittsalder for tiltaksdeltakere var 31 år, 58 % er
menn og 42 % var kvinner.
49 % av tiltaksdeltakerne var under 30 år. Av de under 30 år
sluttet 58 % til arbeid eller utdanning. Gjennomsnittsalder på de
som har sluttet til jobb eller utdanning er 33 år.

Minoritetsspråklige
Av de som har sluttet er 14 % minoritetsspråklige, hvor 60 %
av disse avsluttet til jobb.

Arbeid / utdanning
Av de som sluttet til arbeid og/eller utdanning fordeles det
med 78 % til jobb og 22 % til utdanning. Av de som har fått
jobb/utdanning er det 64 % menn og 36 % kvinner.
– Kravet om økt kompetanse i arbeidslivet kan være en av
årsaken til at også flere nå enn tidligere går videre til
utdanning, sier Elin Nystad, fagansvarlig i OrbitArena. En
gjennomsnittsalder på 33 år på de som er avsluttet, vitner om flere
benytter seg av et tilbud om voksenopplæring.

Nyttig veiledning
Nystad understreker at det til syvende og siste er hver enkelt
jobbsøker som har ansvaret for å velge utdanning eller en
jobbmulighet, men at vår kompetanse på karriereveiledning, jobbsøk
og kjennskap til arbeidsgivere er et godt tilbud å benytte seg
av.
– Alle jobbsøkere som kommer til OrbitArena har ressurser.
Noen opplever utfordringer etter kanskje å ha vært utenfor
arbeidsliv over tid – eller har aldri kommet ordentlig inn.
Det er i stor grad vår jobb å gjøre den enkelte bevisst sine
ressurser, kartlegge muligheter og matche med arbeidsgivere som har
behov for medarbeidere.
Samarbeidet med lokale bedrifter er uvurderlig, framholder
Nystad. At arbeidsgivere åpner opp og skaper jobbmuligheter er helt
avgjørende for at det grunnlaget vi legger i vårt arbeid med
jobbsøkere.
Suksessfaktorer
– Bak 51 % formidling ligger systematisk arbeid og
videreutvikling av fag og metoder i OrbitArena. Vi markerte i fjor
50 år i bransjen «Arbeid og Inkludering», og er en av de eldste
«attføringsbedriftene». Lang erfaring, men stadig endring ligger
til grunn i virksomheten som også har begynt å jobbe med LEAN som
er systematisk arbeid for kontinuerlig forbedring.
– Vi opplever endrede krav fra Nav som er vår oppdragsgiver,
og bransjen er endret gjennom bl.a. anbudsutsetting av tiltak. Også
arbeidslivet og yrker endrer seg. Vår oppgave er å tilpasse oss, og
sikre gode resultater som innebærer at flest mulig kommer i jobb,
avslutter Elin Nystad.