Julen 2018

Vårt sentralbord vil
ikke være betjent i perioden 24. desember til 1. januar. I samme
periode er cateringavdeling stengt. Vi åpner igjen onsdag 2.
januar.

Vi ønsker alle en riktig god
jul

og et godt nytt år!