Info nr 2 – 2019

NYBYGG
Det er inngått kontrakt med Ø.M Fjeld om oppføring av
nybygg i Industriveien 18 der hele OrbitArena skal samles under ett
tak. Dette innebærer at bokplastavdelingen flytter fra Råholt,
avdeling Anker fra Industrivn. 10 og administrasjonen med bygg og
catering flytter fra Trondheimsvegen 116. Dato for ferdigstillelse
er kontraktfestet til 5.7.20.

GOD PÅSKE
Det går nå mot påske, og vi ønsker alle noen fine
feriedager!