Info nr 1- 2019Jubileumsåret 2018 er tilbakelagt med høydepunkter som markering av 50-års jubileet på Herredshuset, besøk av kronprinsparet og studietur til Italia.

TILTAK
Vi leverte gode resultater på attføring, med 51 prosent formidling i tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening).
Prosjekt Lean ble startet opp i AFT for et år siden. Det har vært svært vellykket, og vi er nå også medlem i Lean Forum Norge.

2018 ble avsluttet med kurs i SE (Supported Employment), hvor Mike Evans holdt kurs for oss i OrbitArena og flere av våre kolleger fra Signo Rycon. I ettertid er metodikken gjennomgått og implementert i AFT. Det samme gjelder motivasjonsverktøyet og en veiledningsmetoden 5 M som Kjetil Ramberg har inspirert oss til å ta i bruk på nyåret.

Resultatene fra funksjonsvurdering i 2018 er klare. På tross av en lengre pause midt i året ble det gjennomført 33 funksjonsvurderinger i 2018. 71 % ble avsluttet med et positivt resultat. Dette er et veldig bra for deltakerne og for oss!


BYGG
Mange byggsaker stod på agendaen i 2018. 2019 blir et spennende år med oppføring av nybygg i Industriveien på Jessheim, der hele OrbitArena skal skal samles under ett tak. Vår egen byggavdeling - OrbitArena bygg har hatt en veldig god start på året, og ordretilgangen fremover ser veldig bra ut.

JOBBFRUKT
Jobbfrukt øker jevnt, og vi leverer nå ca. 830 kurver pr uke. Jobbfrukt.no har fått nytt uttrykk, og våre nye blå biler vil være synlig på vei til kunder over hele Romerike.
SAMARBEID NAV
På styreseminaret i starten av januar hadde vi besøk av direktør for Nav Øst-Viken, Steinar Hansen, som holdt innlegg om nye Nav. Mer myndighet vil legges til Nav lokalt, og resultater i tiltakene vil ha høyt fokus. Hansen bemerket OrbitArenas gode resultater, og sa at dette lover godt for fremtiden.