Info nr 1- 2019

Jubileumsåret 2018 er tilbakelagt med høydepunkter som
markering av 50-års jubileet på Herredshuset, besøk av
kronprinsparet og studietur til Italia.

TILTAK
Vi leverte gode resultater på attføring, med 51 prosent formidling
i tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening).
Prosjekt Lean ble startet opp i AFT for et år siden. Det har
vært svært vellykket, og vi er nå også medlem i Lean Forum
Norge.
2018 ble avsluttet med kurs i SE (Supported Employment), hvor
Mike Evans holdt kurs for oss i OrbitArena og flere av våre
kolleger fra Signo Rycon. I ettertid er metodikken gjennomgått og
implementert i AFT. Det samme gjelder motivasjonsverktøyet og en
veiledningsmetoden 5 M som Kjetil Ramberg har inspirert oss til å
ta i bruk på nyåret.
Resultatene fra funksjonsvurdering i 2018 er klare. På tross
av en lengre pause midt i året ble det gjennomført 33
funksjonsvurderinger i 2018. 71 % ble avsluttet med et positivt
resultat. Dette er et veldig bra for deltakerne og for oss!
BYGG
Mange byggsaker stod på agendaen i 2018. 2019 blir et spennende år
med oppføring av nybygg i Industriveien på Jessheim, der hele
OrbitArena skal skal samles under ett tak. Vår egen byggavdeling –
OrbitArena bygg har hatt en veldig god start på året, og
ordretilgangen fremover ser veldig bra ut.


JOBBFRUKT
Jobbfrukt øker jevnt, og vi leverer nå ca. 830 kurver pr uke.
Jobbfrukt.no har fått nytt uttrykk, og våre nye blå biler vil være
synlig på vei til kunder over hele Romerike.
SAMARBEID NAV
På styreseminaret i starten av januar hadde vi besøk av direktør
for Nav Øst-Viken, Steinar Hansen, som holdt innlegg om nye Nav.
Mer myndighet vil legges til Nav lokalt, og resultater i tiltakene
vil ha høyt fokus. Hansen bemerket OrbitArenas gode resultater, og
sa at dette lover godt for fremtiden.