Vi er en brobygger over til næringslivet

I 50 år har Orbit Arena hjulpet dem som trenger hjelp til å
komme tilbake i arbeid. I 1968 etablerte kommunene på Øvre Romerike
selskapet Eidsvoll Industri for å skape tilrettelagte
arbeidsplasser. I 2008 ble de til dagens Orbit Arena. Ullensaker,
Eidsvoll, Nannestad og Hurdal kommuner og Akershus fylkeskommune
eier 85 prosent, private bedrifter eier resten. Nytt firmanavn til
tross, tanken bak er som før – å tilby en meningsfull hverdag til
folk som av ymse grunner faller ut av arbeidslivet.

Tilbake i jobb

– Vi ønsker å være best i landet på å få folk tilbake i arbeid
så raskt som mulig, understreker administrerende direktør Hanne
Ulsletten.

– Allerede etter åtte uker utenfor arbeidslivet skjer det noe med
folk, og fra da av blir det verre og verre å komme seg tilbake. At
folk står utenfor arbeidslivet er usunt for både den enkelte og
samfunnet som helhet, påpeker hun.

Årsakene til at folk blir faller ut av arbeidslivet er mange, og
det skjer i alle yrker, bransjer og samfunnsklasser.

– Disse menneskene trenger påfyll av motivasjon og selvtillit, og
selvsagt behov for å føle mestring. Det er der vi kommer inn i
bildet, sier hun.

Publisert: 17.03.2017 13:07:23