De solgte eiendommen i Trondheimsvegen


satser OrbitArena på innflytting i ny storstue våren
2020.

Bjørn
Inge Rødfoss
EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD

Bedriftens
planlagte samlokalisering gjør at det må bygges et nytt bygg. I dag
holder bedriften til i Trondheimsvegen-Jessheim 116 og
Industrivegen 10. Det nye lokalet vil ligge i Industrivegen 18.


Bygget vil romme administrasjon og kursavdeling, cateringkjøkken
med utsalg av blant annet lunsj, avdeling for pakking av jobbfrukt,
verksted for snekkertjenesten, OrbitArena Bygg, avdeling for
forsterkning av bøker, samt pakke- og monteringsavdeling med
diverse produksjonsoppdrag, sier Hanne Ulsletten, administrerende
direktør i OrbitArena AS. Hun opplyser at nybygget kommer ut på
anbud nå i høst.


Vi regner med innflytting i løpet av våren 2020, sier hun.

STORE
ENDRINGER

OrbitArena
feirer 50-årsjubileum i år. Bedriften er en stor aktør innen
arbeidsinkludering og attføringstjenester.


OrbitArena har vært gjennom større endringer de siste tre årene for
å tilpasse oss endringer og behov i markedet. Anbudsutsetting av
tiltak og endret tiltaksstruktur har ført til at vi har færre på
arbeidspraksis internt, og jobber i større grad sammen med
næringslivet for praksis og ordinært arbeid, sier Ulsletten.

Hun
legger til at bedriften driftes godt økonomisk og
attføringsmessig.


Vi leverer resultater innen vårt fagfelt som er blant de beste i
landet. Det er viktig at vi ser framover, og et ledd i denne
prosessen er altså samlokalisering og tilpasning av
produksjonsområder, poengterer Ulsletten. Hun presiserer at
OrbitArena fortsatt vil yte tjenester til. og i, eierkommunene som
er Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal.

POSITIV
ORDFØRER

Onsdag
skrev EUB om at bedriften hadde solgt eiendommen i
Trondheimsvegen-J essheim 116 for 32 millioner kroner. Kjøper er
Jessheim Stadion Bolig AS. EUB får opplyst at OrbitArena vil leie
tilbake lokalet i to år.


Vi vil være i bygget i Trondheimsvegen 116 fram til nytt bygg er
ferdigstilt i Industrivegen 18, bekrefter Hanne Ulsletten.

OrbitArena
er primært et kommunalt- og fylkeskommunalt eid aksjeselskap.
Bedriften har cirka 40 ordinært ansatte, 40 ansatte i avdelingen
for varig tilrettelagt arbeid og har rundt 80 plasser på øvrige
tjenester. OrbitArena AS hadde i 2017 en omsetning på 83 millioner
kroner, en økning på 23,1 millioner i forhold til 2016. Hovedårsak
til økningen er gevinst ved salg av fast eiendom, står det i
årsberetningen for 2017.


Planene til OrbitArena i Industrivegen virker spennende, sier
Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp). Han regner med å bli
orientert om eiendomssalget i eiermøtet 17. september.

ORBITARENA

Feirer
50 år i 2018.

Er
primært et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap med 40
ordinært ansatte, 40 ansatt i avdelingen for varig tilrettelagt
arbeid og 80 plasser på øvrige tjenester.

Ifølge
årsberetningen for var totalkapitalen ved utgangen av året 117,6
millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjør 107,6 millioner
kroner. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 92 prosent.

Personvern og cookies