Onsdag 16. september vil administrasjon, kursavdeling og catering være på plass i Industrivegen 18 på Jessheim. Andre avdelinger flytter inn etter hvert, og alle beregnes å være samlet innen utgangen av oktober. Alle kunder og forbindelser får direkte beskjed slik at leveranser mm. blir riktig adressert i flytteperioden.

Adressen er Industrivegen 18, 2069 Jessheim, pb 73, 2051 Jessheim, tlf. 63 94 11 00, faktura-adresse er post@orbitarena.no.