Frokost på avdeling Anker

I dag 4. oktober møttes
ansatte med tilrettelagt jobb og folkevalgte til frokost på
OrbitArena avd. Anker.
Politikerne fikk høre kravet fra ASVL og medlemsbedriftene:
Minst 2.000 nye tilrettelagte jobber i inneværende
stortingsperiode.
– Alle her har en jobb å gå til. Hver dag kommer det 40 på
jobb hos oss og alle bidrar med det de evner og får til,
påpekte adm.dir. Hanne Ulsletten i sin velkomst til ansatte og
frokostgjestene.
-Men det banker også stadig på døra, og det er ofte foreldre
som ønsker et tilbud til sin sønn eller datter.
Da er det trist å måtte avvise dem som trenger et tilbud og
ønsker å jobbe hos oss – fordi vi har for få tildelte plasser,
fastslår Ulsletten.
Hun understreket hvor betydningsfull jobben og det sosial
fellesskapet er for hver enkelt og appellerte til fremmøtte
politikere,
som i kraft av roller i politikken og samfunn, kan se og
påvirke behovet for at det tildeltes flere plasser.
Behovet for varig til rettelagte arbeidsplasser må opp på den
politiske dagorden. Særlig flere unge mellom 18 og 25 år trenger en
jobb å gå til.
I Akershus er det kun 18 prosent i denne aldergruppa som har
et tilbud.
Det er store mørketall, men blant en av gruppene som kan nytte
av slike arbeidsplasser, lettere utviklingshemmede, er
arbeidsledigheten skyhøy