100 % jobbgaranti for unge utviklingshemmede!

 • Med et klart budskap til fremmøtte lokal- og
  stortingspolitikere ble «Årets Viktigst Frokost» inntatt på
  OrbitArena Anker torsdag 29.august. Sammen med foresatte og ansatte
  i VTA-delen av virksomheten (Varig til rette lagt
  arbeid).
  Ordfører i Eidsvoll, John Erik Vika, og
  stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt, vektla i sine appeller
  hvor viktig det er å ha en jobb å gå til, og at livskvalitet skapes
  gjennom arbeid.

  Stein-Ove Strand er faren til 25 år gamle Hogne som har
  jobbet i OrbitArena siden 2015. Han understreket den sosiale delen
  av å jobbe i en tilrettelagt virksomhet. Utviklingshemmede har ofte
  ikke det samme nettverk og knytter ikke forbindelser på sammen måte
  som andre, slik at det sosial på arbeidsplassen betyr mer enn noen
  utenforstående kan forstå. Strand påpekte også den faktiske
  verdiskapningen av å gjøre en ordentlig jobb, slik som oppgavene
  med jobbfrukt, pakking av bestikk til flypassasjerer og vask av
  kasser til sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

  – Mer enn 8 av 10 utviklingshemmede går rett ut i
  arbeidsledighet når de slutter på skolen. Vi kan ikke godta at hele
  85 prosent av denne gruppen ikke har jobb, samtidig som
  arbeidsledigheten i Norge synker, sier Hanne Ulsletten, adm.
  direktør i OrbitArena som ønsker seg mange flere
  VTA-plasser..