Årets viktigst frokost

  • Torsdag 4. oktober er det duket for Årets viktigste frokost på OrbitArena avd. Anker.
  • Det er 70 lokale frokostarrangementer over hele landet
  • Ved Stortinget vil det være 150 personer samlet på Eidsvolls Plass. 19 fylkesrepresentanter med tilrettelagt arbeid er på plass for møte sine folkevalgte, i tillegg til mer enn 30 VTA-ansatte fra Oslo.
  • Det arrangeres frokoster over hele landet for å fremme et nasjonalt krav om minst 2.000 nye tilrettelagte arbeidsplasser i inneværende stortingsperiod
  • Arbeidsledigheten er stor blant de som trenger tilrettelagt jobb. Et eksempel er det vi vet om personer med lettere utviklingshemning: Der har 67 prosent verken jobb eller dagtilbud.
  • Akershus har bare 18 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 varig tilrettelagt arbeid. Det betyr at de aller fleste går rett fra skolen og over i arbeidsledighet.