«INDUSTRIVEGEN 18» - TOTALENTREPRISE

OrbitArena innbyr til anbudskonkurranse i forbindelse med oppføring av nybygg i Industrivn. 18 på Jessheim.

Bygget er på totalt 4655 m² fordelt på 2 etasjer med teknisk rom på tak.
Kontor- og kursvirksomhet, catering, produksjon og lagerdrift vil være funksjoner i bygget.

Konkurransen gjennomføres iht NS 8410.
Planlagt tidspunkt for kontraktsinngåelse er 20.12.18 og for overtagelse av bygget 01.04.20

Fullstendig konkurransegrunnlag fås ved henvendelse til post@svendby.no eller telefon 938 64 046.

Frist for innlevering av tilbud er 12.11.18.