«INDUSTRIVEGEN 18» – TOTALENTREPRISE

OrbitArena innbyr til
anbudskonkurranse i forbindelse med oppføring av nybygg i
Industrivn. 18 på Jessheim.

Bygget er på totalt 4655 m²
fordelt på 2 etasjer med teknisk rom på tak.
Kontor- og
kursvirksomhet, catering, produksjon og lagerdrift vil være
funksjoner i bygget.

Konkurransen
gjennomføres iht NS 8410.
Planlagt
tidspunkt for kontraktsinngåelse er 20.12.18 og for overtagelse av
bygget 01.04.20

Fullstendig
konkurransegrunnlag fås ved henvendelse til post@svendby.no eller
telefon 938 64 046.

Frist for
innlevering av tilbud er 12.11.18.