Fakta

Visjon

En levende arena for arbeid og utvikling

Våre verdier

Respekt, inkludering, kompetanse og tillit.

Forretningsidé

OrbitArena gir den enkelte kompetanse som kvalifiserer til ordinært arbeid gjennom
- samarbeid med privat næringsliv, Nav og annen offentlig virksomhet
- aktuelle læringsarenaer, kurstilbud og utdanningsløp
- faglig utvikling og omstilling
- veiledning og individuell oppfølgning

Sertifiseringer

Miljøfyrtårn
OrbitArena er miljøfyrtårn og oppfyller definerte bransjekrav innenfor områder som arbeidsmiljø, energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og utslipp. Det leveres årlige klima- og miljørapporter med mål og planer for nye miljøtiltak. Rapportene kan sendes kunder, leverandører og samarbeidspartnere på forespørsel.

EQUASS (European Quality in Social Services)
Siden 2009 har OrbitArena vært sertifisert som leverandør av velferdstjenester i henhold til europeisk standard. EQUASS har som mål å forbedre velferdssektoren ved å involvere tjenesteleverandører i arbeidet med kvalitet og kontinuerlig forbedring, og ved å garantere brukere kvalitet på tjenestene over hele Europa. Resertifisering skjer hvert annet år, og OrbitArena ble resertifisert høsten 2017.

Styret i OrbitArena

Styreleder: Ine Foss, 917 41 454, inefos@outlook.com
Nestleder: Lars R. Ødegård, 901 17 028, lars@nhf.no
Styremedlemmer: Ingfrid O. Tveit, 928 86 417, advokat@ingfrid-tveit.no
Bjørn Arne Skogstad, 481 49 070, bjorn.arne.skogstad@innovasjonnorge.no
Per Kristian Trøen, 970 44 236, pk.troen@strommenstorsenter.no
Vara styremedlemmer: 1. Trond Erik Hovind, 2. Anette Struve Øistad
Styremedlem ansattvalgt: Siriann G. Haga, 924 40 097, sah@orbitarena.no, vara Gry Bjørnstad
Bjørn Stenrud, 941 39 192, bas@orbitarena.no, vara Jan Atle Holtet

Adm. direktør, Hanne Ulsletten, 905 92 664, hu@orbitarena.no


Eiere

Eidsvoll kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune og noen private eiere.