Funksjonsvurdering

En funksjonsvurdering gjøres ved oppstått sykdom, fare for sykmelding og/eller ved hyppig fravær. OrbitArena bistår arbeidstaker og arbeidsgiver med en vurdering av oppgaver og arbeidssituasjon slik at den sykmeldte kan fortsette i jobben eller skaffe nytt arbeid.


For hvem

For arbeidstakere som er eller står i fare for å bli sykmeldt.

Målsetting

Finne ut hva som skal til for å kunne fortsette helt eller delvis i nåværende jobb eller annet arbeid.

Gjennomføring

Fokus på arbeidstaker, forholdene på arbeidsplassen samt samarbeids- og endringsmulighetene. Gjennom kartlegging, arbeidsutprøving og veiledning vurderer vi muligheter og løsninger. OrbitArena lager en rapport med anbefaling om hva som kan være hensiktsmessig for arbeidstaker videre.

Varighet

6 uker. Uten kostnader for IA-bedrifter.

Samarbeid

En funksjonsvurdering gjøres i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter og forutsetter tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. OrbitArena har godt kvalifiserte fagpersoner som bidrar til å finne gode løsninger i utfordrende situasjoner.

Her finner du søknadsskjema for funksjonsvurdering. ​Mer informasjon på tlf. 63 94 11 00, post@orbitarena.no eller NAV Arbeidslivssenter Akershus tlf. 55 55 55 36.