J&M - jobb og muligheter

Målsettingen er å forberede deg til arbeidslivet og hjelpe deg å skaffe jobb.

For hvem

Tiltaket er for deg med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet og som kanskje har helsemessige eller sosiale utfordringer. Du lager din egen aktivitetsplan for perioden.

Gjennomføring

MODUL A - Undervisning og kartlegging (tre uker)
  • mestring,motivasjon og selvtillit
  • kompetansekartlegging
  • arbeidslivskunnskap
  • livsstilstemaer
  • jobbsøk
  • grunnleggende data

MODUL B - arbeidstrening der du får prøvd deg hos en arbeidsgiver. Du vil bli kjent med oppgaver, miljø, rettigheter og plikter på arbeidsplassen.

Varighet

Inntil 22 uker. Du søkes inn og får stønad fra Nav.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med Nav-kontoret ditt.