Funksjonsvurdering -

en avklaring av arbeidssituasjon og muligheter videre

OrbitArena bistår med å finne løsninger for at sykmeldt arbeidstakere eller arbeidstaker som står

i fare for å bli sykmeldt, skal kunne fortsette i arbeid.


Fokus er funksjon og muligheter.


Målet for funksjonsvurderingen kan være å foreslå realistiske tiltak som gjør det mulig å fortsette i stilling, eller det kan være å vurdere om annet arbeid er løsningen.

OrbitArena bistår med å legge en plan for veien videre i arbeidslivet gjennom karriereveiledning og/eller arbeidsutprøving. OrbitArena er en nøytral part og et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom prosessen.

En sluttrapport konkluderer med forslag til videre tiltak.

OrbitArena har god erfaring med å finne løsninger slik at arbeidslivet forblir tilgjengelig for alle som kan og vil jobbe.

Vi kommer gjerne innom og presenterer tilbudet. Ta kontakt med oss for avtale.

Varighet funksjonsvurdering er 6 uker. Pris per september 2018 er kr 19 500 + mva.
For IA-bedrifter kan funksjonsvurderingen dekkes av tilretteleggingstilskudd.

​Mer informasjon på tlf. 63 94 11 00, post@orbitarena.no eller NAV Arbeidslivssenter Akershus tlf.55 55 33 36.