Arbeidsgiver

OrbitArena kompetanse har som formål blant annet å bistå arbeidsgivere for å redusere sykefravær i bedriftene.

Vi kan også bidra med kandidater til arbeidspraksis og ansettelse.
Gjennom et langsiktig og nært samarbeid med mange av vår kunder har vi oppnådd gode resultater .