Ankertunet barnehage solgt


Eidsvoll kommune står nå som kjøper av Ankertunet barnehage. Dato for overtagelse er ikke fastsatt per ultimo september 2017. De ansatte i barnehagen er svært fornøyd med at det ble kommunen som overtok som eier.